Biologisch Voedsel

Biologisch voedseletiketten, voordelen daarvan, en feiten

Biologisch voedsel is zeer populair geworden in grote delen van de wereld. De vraag naar biologisch voedsel is enorm toegenomen met daarmee gepaard ook de productie ervan. Maar op dit moment is de vraag nog steeds groter dan het aanbod. Wat maak biologisch voedsel zo populair?

Dit leidt tot nader onderzoek in het labyrint van biologisch voedseletiketten, voordelen daarvan en in hoeverre al die beweringen rondom biologisch voedsel kloppen. Is biologisch voedsel werkelijk gezonder? Is het meer voedzaam? Is het beter voor het milieu? Wat betekenen al die etiketten? Waarom is het zo duur? Hoe kan men veroorloven om biologisch voedsel te kopen?

Wat is biologisch voedsel?

Het maken van een verbintenis tot gezond eten is een goede start op weg naar een gezond leven. Echter voorbij het eten van meer vruchten, groenten, gehele korrels en goede vetten, zijn er de kwesties als voedselveiligheid, voeding, en duurzaamheid. De manier waarop voedsel wordt verbouwd kan gevolgen hebben voor zowel de gezondheid als het milieu. Dit brengt de volgende vragen met zich mee: Wat is het verschil tussen biologische voedingsmiddelen en conventioneel geteelde voedingsmiddelen? Is “biologisch” altijd het beste? Wat te denken van lokaal geteeld voedsel?

Wat betekent “biologisch”?

De term “biologisch” verwijst naar de manier waarop landbouwproducten worden geteeld en verwerkt. Er zijn specifieke eisen  waaraan voldaan en gehandhaafd moet worden om een product te kunnen etiketteren als “biologisch”.

Biologische gewassen moeten geteeld worden op een schone en veilige bodem, mogen niet genetisch gemodificeerd zijn en moeten gescheiden blijven van de gangbare producten. Boeren moeten zich dan ook aan strikte regels houden voor het telen en verwerken van biologisch voedsel.

Wat zijn Genetisch Gemodificeerde Organismen (GMOs)?

Genetisch Gemodificeerde Organismen zijn planten of dieren, waarvan het DNA is veranderd. Deze producten hebben alleen een korte termijn test ondergaan om de effecten te bepalen op de mens en het milieu. In de meeste landen bevatten niet biologische producten geen Genetisch Gemodificeerde Organismen.

Biologisch vee moet toegang hebben tot het buitenleven en mogen enkel biologisch voer toegediend krijgen. Zij mogen geen antibiotica, groeihormonen, of andere dierlijke producten toegediend krijgen.

Is biologisch voedsel voedzamer dan gewoon voedsel?

Het bewijs is er niet echt. Sommige studies suggereren dat biologisch geteelde groenten en fruit mogelijk iets hogere niveau van antioxidanten, fytonutriënten, vitamines en mineralen bevatten dan conventioneel geteelde producten. De meerderheid van de studies vonden geen verschillen in de voedingswaarde tussen biologische en gewoon voedsel.

De voordelen van biologisch voedsel

Biologische voedingsmiddelen bieden een verscheidenheid aan voordelen. Sommige studies laten zien dat biologische voeding meer waardevolle voedingsstoffen bevatten, zoals antioxidanten, dan conventioneel geteelde voedsel. Mensen met allergieën voor voedingsmiddelen, chemische stoffen of conserveringsmiddelen zien vaak hun symptomen verminderen of verdwijnen wanneer ze alleen biologisch voedsel consumeren. Ook bevatten biologische producten minder pesticiden. Pesticiden zijn chemische stoffen zoals fungiciden, herbiciden en insecticiden. Deze chemicaliën worden algemeen gebruikt in de conventionele landbouw en residuen blijven op (en in) het voedsel dat we eten.
Leave a Reply